kristiina-verkkosivut-logo

Esittely

Kristiina Strandman

Olen luonnon ihmeiden ihastelusta ja sen harrastajavalokuvauksesta, puutarhan hoidosta, kirjallisuudesta, värikkäästä sisustuksesta ja kirpputoreista voimaantuva hallintotieteiden tohtori. Yritykseni tarjoaa konsultointi, kehittämis- ja koulutuspalveluja.

Teen työni ammattitaidolla, ilon ja huumorin värittämänä, minkä uskon auttavan saavuttamaan mahdollisimman hyvän ja ilahduttavan lopputuloksen. Olen käytettävissä myös uusissa haasteissa, koska haluan oppia edelleen. Kykyni sanoittaa asioita ja ilmiöitä voisivat olla avuksi esimerkiksi markkinoinnissa.

Paneudun yritykseni toimeksiantoihin pysähtymällä kulloisenkin ratkottavan asian äärelle aidosti, asiakaslähtöisesti ja asiantuntemuksella.

 

 

Kuva: Sara Bondegård, Studio Sara

Palveluni

Kehittäminen, konsultointi & koulutus

Strategiaprosessit, muiden ohjelmien ja hankkeiden toteuttamisen tuki ja valmennus.

Palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu ja kehittäminen.
Oman alan asiantuntijaesiintymiset ja koulutukset.
Tarinankerronta: myönteiset tarinat kuntien, yritysten ja järjestöjen markkinoinnin tueksi.

Julkaisujani

1. Vuorovaikutteinen strategian viestintä, 2008.

2.”Se vain ilmestyi” – vuorovaikutukseen perustuva strategian viestintä kuntaorganisaatioissa, 2009.

3. Lectio praecursoria, Kunnallistieteellinen aikakausikirja 2/2010.

4. ”Valutetaan, sulautetaan, välitetään, maastoutetaan” – Rationaalisesta strategian viestinnästä moniääniseen vuoropuheluun kunnissa, Kunnallistieteen aikakausikirja 4/2010.

5. Dialogi yhteiskehittämisen ytimessä (2017) Strandman Kristiina & Palo Miia, teoksessa “Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa”.

6. Moniääninen vuoropuhelu kuntien ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön rakentajana, 2011,
julkaisussa “Omaishoidon strategia – yhteinen näkemys tavoitteeksi”.

7. Hankkeiden loppuraportit, muut lehti- ja blogikirjoitukset.

8. Mietelausekirja, Ylistys Suomen luonnolle – neljä vuoden aikaa, etsii kustantajaa.

Tulossa:

9. Paikallisen luonto- ja kulttuuripääoman tarinallistaminen maaseudun pienten kuntien strategioissa.

10. Kuntayhteisön epävirallinen strategian viestintä.